നിങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങള്‍ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു ഒപ്പം നിര്‍ദേശങ്ങളും mail me @ rrenjunair1984@gmail.com .

.

2009, ജനുവരി 16, വെള്ളിയാഴ്‌ച

രാധ


നീയെനിക്കൊന്നുമേ തന്നീല 
നിന്‍റെ പുഞ്ചിരി പോലും
നിന്‍റെ യവ്വനം നീ ദാനം ചെയ്തു
നിന്‍റെ പത്നീ പദം നീ പങ്കു വച്ചു
അതിലൊരു പങ്കു പോലും നീയെനിക്ക് തന്നില്ല .
പറയു ........ ഞാന്‍ നിനക്കാരായിരുന്നു?
നിന്‍റെ ഓടക്കുഴാല്‍ വിളി ഗോപികമാര്‍ക്ക് സ്വന്തം 
നിന്‍റെ പാദസേവ ഭക്തര്‍ക്ക് സ്വന്തം 
നിന്‍റെ നാമധൈയം മീരക്ക് സ്വന്തം 
പരയൂ...... ഞാന്‍ നിനക്കാരായിരുന്നു?
ഓ ഞാന്‍ നുണ പറയരുതല്ലോ ......
നീ നിന്‍റെ ഓര്‍മ്മകള്‍ എനിക്ക് തന്നുവല്ലോ
അതുമായി നിന്‍റെ രാധ എന്നുമുണ്ടാകും
ഒരു മുരളി ഗാനത്തിന്നു കാതോര്‍ത്തു കൊണ്ടു .........

2009, ജനുവരി 14, ബുധനാഴ്‌ച

YATHRAയാത്ര

എന്താണ് നിന്‍റെ മനോഹരമായ കണ്ണുകള്‍ നിറഞ്ഞത്‌
അരുത് സഖി അവ നിറഞ്ഞൊഴുകാന്‍ ഉള്ളതല്ല
നിന്‍റെ മിഴികള്‍ നിരന്ജോഴുകിയാല്‍
എന്‍റെ ജീവന്റെ നാളം കെട്ട് പോകും
നിന്‍റെ പുഞ്ചിരിക്കുന്ന മുഖം കണ്ടിട്ട് വേണം
എനിക്ക് യാത്ര പറയാന്‍
എങ്ങോട്റെന്നാരിയാത്ത യാത്ര
എന്തിനെന്നറിയാത്ത യാത്ര

VANDIKKALAവണ്ടിക്കാള

പായുന്ന വണ്ടിക്കാള ആണ് ഞാന്‍
ഒന്നും കാണാന്‍ നേരമേണിക്കില്ല
ഒന്നും കേള്‍ക്കാനും നേരമില്ല
സാന്ധ്യ ആകാന്‍ കുറച്ചു നേരാമേ ഉള്ളൂ
ഓടി തീരന്‍ ദൂരമേരെ ബാക്കി
ഒരു നീരുറവ പോലും കാണാന്‍ ഇല്ല
ഒരു മരതണല്‍ പോലും കാണാന്‍ ഇല്ല
ഞാന്‍ ഓടിക്കൊണ്ടേയിരുന്നു
നിറുത്തതെ........
നിറുത്താന്‍ കഴിയാതെ...........

me the dream girl


Please don't misunderstand...i am not the dream girl hemamalini... dream girl in the sense of, a girl always lost herself in a dream world...My friends always complained me that some times i was not hearing what they were talking about....actually that time i was in another world.....i know that is a bad habit....i tried a lot to change that ,but i can't.....
Some times that habit helped me allot.....i can live in my own world,with out any tensions.........with full of happiness.........i can forget all bad thing happened in my real life.........In that dream world i can enjoy the life to the full.......''IN DREAMS AND IN LOVE THERE IS NO IMPOSSIBILITIES"

Translate