നിങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങള്‍ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു ഒപ്പം നിര്‍ദേശങ്ങളും mail me @ rrenjunair1984@gmail.com .

.

മേല്‍വിലാസം

rrenjunair1984@gmail.com

3 അഭിപ്രായ(ങ്ങള്‍):

usman പറഞ്ഞു...

ഗുഡ്

raghuram tm പറഞ്ഞു...

Excellent haiku poems.Iam a regular translator of poetry from Malayalam to Tamil.I would like to translate some of your haiku to Tamil.Please let me know.
with regards,Dr Raghuram, Manjeri Kerala 9567794034

raghuram tm പറഞ്ഞു...

Excellent haiku poems.Iam a regular translator of poetry from Malayalam to Tamil.I would like to translate some of your haiku to Tamil.Please let me know.
with regards,Dr Raghuram, Manjeri Kerala 9567794034

ഒരു അഭിപ്രായം പോസ്റ്റ് ചെയ്യൂ

Translate